Home » Luft og Lunger » Lungesygdomme og lungesundhed: En status og et kig ind i fremtiden
Lungesundhed

Lungesygdomme og lungesundhed: En status og et kig ind i fremtiden

Kig ind i fremtiden
Kig ind i fremtiden
Foto: Pexels

Der er sket en betydelig udvikling inden for medicinsk behandling de seneste år. Vi er kommet i en ny æra med personaliseret eller individualiseret behandling.

Moderne behandling og tidlig opsporing af lungekræft har betydet, at overlevelsen ved lungekræft næsten er fordoblet de senere år. Dog er det stadig en af de mest alvorlige kræftformer, som kræver alt for mange spildte leveår. Det er vigtigt, at vi sætter ind mod stigende tobaksforbrug.

En model i Danmark for screening af lungekræft

Man har i både USA og Europa vist, at det er muligt at screene for lungekræft og forbedre overlevelsen for dem, der rammes. Ud fra disse undersøgelser skal vi i Danmark finde en model, hvor vi kan opspore patienter med lungekræft. Formodentligt skal en relativ stor del nok findes hos i øvrigt udsatte borgere.

Vi er dog også nødt til at sætte fokus på, hvordan vi undgår falsk positive svar. Ved alt for mange falsk positive risikerer vi at skade raske og lave et system, der ikke er økonomisk forsvarligt. Systemet må individualiseres, så vi får det meste ud af ressourcerne.

Målrettet behandling af lungekræft

Der er de senere år udviklet målrettet behandling til flere former for lungekræft, hvor man selv ved relativt udbredt sygdom kan enten helbrede eller forlænge overlevelsen betydeligt.

En sådan behandling kan være immunterapi, hvor man typisk med antistoffer kan påvirke kræftcellerne, så immunsystemet kan angribe dem. Der kommer i øjeblikket mange nye stoffer til immunterapi. Det er dog vigtigt at finde canceren tidligt, da behandlingen kan have mange bivirkninger og er utrolig kostbar.

Uafklaret dyspnø hos patient kan være PAH

Pulmonal arteriel hypertension er en sjælden sygdom, hvor symptomerne nemt forveksles med bl.a. KOL, astma eller hjertesvigt. Det er en alvorlig, meget dødelig sygdom, hvis ikke den behandles hurtigt. Det er derfor yderst vigtigt for læger og lungespecialister at lytte til den enkelte patient i tilfælde af uafklaret dyspnø.

KOL og eksacerbationer

Inden for KOL er der ligeledes fokus på, at ikke alle patienter er ens, patienter reagerer på eksacerbationer forskelligt, og det er vigtigt, at både læge og patient er opmærksomme på dette. Eksacerbationer skal behandles korrekt – og individuelt – for at undgå, at flere infektioner støder til.

Ny behandling af svær astma

Astma er en hyppig sygdom, hvor allergi og cytokiner kan have betydning. Til de svære former har der tidligere kun været binyrebarkhormon til behandling, som ved indtagelse i pilleform og i længere tid kan have betydelige bivirkninger.

Her er der udviklet antistoffer til individualiseret behandling (biologisk behandling), og der kommer stadig nye stoffer, så vi yderligere kan målrette behandlingen.

Individualiseret ernæringsplan for lungepatienter

Underernæring er et stort problem for mange lungepatienter. Grundet deres sygdom er de ofte appetitløse og har svært ved at spise. Både til KOL-patienten og lungekræft-patienten skal vi lave individualiseret ernæringsplan, så vi sikrer optimale betingelser for god behandling.

Velkommen til et spændende magasin om nutidens individualiserede behandling af luftvejs- og lungesygdomme, hvor vi også kigger ind i fremtiden.


Next article