Home » Luft og Lunger » Biologiske lægemidler styrker behandlingen af patienter med svær astma
Biologiske lægemidler

Biologiske lægemidler styrker behandlingen af patienter med svær astma

Vibeke Backer, læge
Vibeke Backer, læge
Vibeke Backer (Foto: Presse)

Patienter med svær refraktær eosinofil astma oplever færre symptomer efter biologisk behandling.

Astma er en folkesygdom, som rammer cirka fem procent af den danske befolkning, men diagnosen dækker over en bred vifte af sygdomstilstande.

En af de sjældnere typer kaldes svær refraktær eosinofil astma og ses hos cirka halvdelen af de 5-10 procent af astmatikere, som har svær astma. Patienterne har eosinofile celler i blodet og som del af deres luftvejsinflammation, og antallet af eosinofile celler kan forblive højt på trods af høje doser inhalationssteorid.

Den klassiske behandling synes ikke effektiv nok, men inden for de seneste år er der kommet en række biologiske lægemidler til, som har vist sig effektive mod svær refraktær eosinofil astma.

Behandling fører til færre astmaanfald

De biologiske lægemidler, som allerede er på markedet, er antistoffer rettet mod cytokinet humant interleukin-5 (IL-5). IL-5 er ansvarlig for at mobilisere eosinofile granulocytter, men når de såkaldte anti-IL5-midler binder sig til enten selve IL-5 eller IL-5-receptoren på den eosinofile granulocyt, hæmmes aktiviteten af IL-5.

Det stopper fremmarchen af de eosinofile grenulocytter, som indeholder mediatorstoffer, der giver svære astmasymptomer.

”Når IL-5-aktiviteten hæmmes, kommer sygdommen under kontrol, og patienterne oplever færre forværringer. Mange får langt færre symptomer end før, så man kan skrue ned for behandlingen med tablet-binyrebarkhormon samt andet astmamedicin,” fortæller Vibeke Backer, professor, dr.med. på Københavns Universitet.

Når man vurderer behandlingens virkning, opgør man, om der er kommet færre flere forværringer af sygdommen i form af akutte behandlingskrævende astmaanfald. Studier har vist, at patienter, der modtager biologisk behandling, typisk har cirka halvt så mange astmaanfald som før.

Nyt antistof på vej

De nuværende behandlinger retter sig mod IL-5, men snart lanceres der en ny behandling, som retter sig mod kombinationen af IL-4 og IL-13. Det betyder, at lægerne får endnu et redskab i værktøjskassen til bekæmpelse af svær refraktær eosinofil astma.

Og det er godt nyt, for en af udfordringerne er at finde ud af, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient. Medicinrådet har udstukket retningslinjer for, hvilket medikament man skal begynde med, men Vibeke Backer håber, at det med tiden lykkes at finde flere og bedre biomarkører for svær refraktær eosinofil astma.

”Indtil videre har man blandt andet fundet ud af, at patienter med forhøjet niveau af stoffet FeNO oplever en bedre effekt af anti IL-4/13 end af de andre biologiske lægemidler. Jo flere biomarkører, vi finder, jo mere målrettet kan behandlingen blive,” siger professoren.

På samme måde udvikles der i øjeblikket biologiske midler målrettet ikke-eosinofil svær astma, som repræsenterer omkring halvdelen af denne patientgruppe. Så der er håb for fremtiden for de fleste patienter med svær astma.

Lovende behandlingsform

De nye biologiske lægemidler har kun været på markedet i få år, men Vibeke Backer ser et stort potentiale i den nye behandlingsform.

”Jeg håber, at vi på et tidspunkt får målinger, der viser, at patienter får en bedre livskvalitet af behandlingen. Det kunne være interessant at vide, om patienterne for eksempel bliver mere aktive, får et bedre arbejdsliv og et generelt bedre helbred. Der er heldigvis tanker om at lave den slags studier, så jeg håber, vi vil få indblik i det inden længe,” siger hun.

Opfordring: henvis patienter til udredning

For at flere astmapatienter kan få gavn af den biologiske behandling, opfordrer Vibeke Backer de praktiserende læger og sygehuslæger til at henvise patienter i risikozonen til specialafdelinger, som kan udrede for svær refraktær astma.

”I øjeblikket er der formentlig en del udiagnosticerede patienter, som kunne få stor gavn af de nye behandlingsmuligheder. Derfor opfordrer jeg til, at alle patienter med moderate eller svære astmasymptomer bliver henvist til udredning,” siger Vibeke Backer.


Next article