Home » Hjertekar » SGLT-2-hæmmere forebygger hjerte-kar-sygdomme hos type 2-diabetikere
Diabetes

SGLT-2-hæmmere forebygger hjerte-kar-sygdomme hos type 2-diabetikere

Foto: Getty
avatar

Kenneth Egstrup

Professor og overlæge, Intern Medicin og Kardiologi, OUH Svendborg

Hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag blandt type-2-diabetikere, men et nyt lægemiddel nedsætter risikoen for hjertesvigt betydeligt.

Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme er tæt forbundet. Tre ud af fire personer med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdomme, og det er den primære årsag til, at de lever væsentligt kortere end den øvrige befolkning.

Man har kendt til denne overdødelighed længe, men har manglet værktøjer til at bekæmpe den. De traditionelle forebyggende tiltag som at sænke kolesteroltal og blodtryk har ikke været nok.

Men nu ser det ud til, at lægerne kan føje endnu et forebyggende redskab til værktøjskassen. Studier har nemlig vist, at de såkaldte SGLT-2-hæmmere har en forebyggende effekt på hjerte-kar-sygdomme hos type 2-diabetikere.

Viser konsekvent positiv effekt

SGLT-2-hæmmere er diabetesmedicin, som øger udskillelsen af sukker i urinen. De hæmmer proteinet SGLT-2, som optager glucose fra urinen og derefter afgiver glucosen i blodet. Hermed sænkes sukkerindholdet i blodet. SGLT-2 hæmmere fører også til lavere blodtryk og vægttab.

Men at det også har en betydelig forebyggende effekt på hjerte-kar-sygdomme, er en erkendelse, der er kommet ad omveje.

At vi kender til effekten i dag, skyldes at den amerikanske lægemiddelforvaltning FDA krævede, at alle nye diabeteslægemidler skulle testes, for om de havde en negativ effekt på hjerte-kar-sygdomme.

For fem år siden kom så det såkaldte EMPA-REG-studie, som viste, at SGLT-2-hæmmere faktisk har en forebyggende effekt på hjerte-kar-sygdomme hos patienter med type 2-diabetes. Det satte gang i en eksplosion af studier.

”Man har undersøgt alle mulige stofgrupper, og der er to grupper, som konsekvent viser en positiv effekt over for hjerte-kar-sygdomme. Det er de såkaldte GLP-1-receptor agonister og SGLT-2-hæmmere,” forklarer Kenneth Egstrup, professor og overlæge, Intern Medicin og Kardiologi, OUH Svendborg.

Mindsker risikoen for hjertesvigt

I EMPA-REG-studiet fra 2015 reducerede SGLT-2-hæmmere forekomsten af hjertesvigt med hele 35 procent. Der var også en betydelig reduktion af hjerte-kar-død, men den primære effekt var på hjertesvigt. Patienterne i forsøget havde både type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Senere har andre studier bekræftet effekten, men nu også på diabetikere, som endnu ikke har udviklet hjerte-kar-sygdomme. I CANVAS-studiet var 40 procent af deltagerne diabetikere uden hjerte-kar-sygdomme, og i DECLARE TIMI 58-studiet udgjorde de over halvdelen af deltagerne.

”Men resultaterne var overordnet set de samme som i EMPA-REG-studiet. Patienterne havde en betydeligt lavere risiko for at få hjertesvigt,” siger Kenneth Egstrup.

Virker på hjertepatienter uden diabetes

Indtil videre har det været sådan, at det udelukkende er endokrinologerne, som står for at behandle med SGLT-2-hæmmere. Men resultater fra et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort på kardiologikonferencen ESC Congress 2019, kan føre til, at også kardiologerne skal til at håndtere SGLT-2-hæmmere.

I det såkaldte DAPA HF-studie har man undersøgt effekten af SGLT-2-hæmmere på en gruppe hjertepatienter med hjertesvigt, hvoraf kun halvdelen har diabetes.

”Det viser sig, at SGLT-2-hæmmere forebygger hjertesvigt og risikoen for hjerte-kar-død. Og effekten er den samme, uanset om man lider af diabetes eller ej,” forklarer Kenneth Egstrup, hvis forskningsafdeling selv har deltaget i studiet.

Resultaterne er spritnye, og studiet er endnu ikke publiceret, men Kenneth Egstrup mener, at kardiologer bør forberede sig på at skulle behandle patienter med SGLT-2-hæmmere.

”Jeg forventer, at behandlingen fremover skal benyttes på hjertesvigt-patienter, og at kardiologer kommer til at stå for behandlingen. Vi skal formentlig til at håndtere midlet på linje med de andre stoffer, vi er vant til at håndtere, og det vil være et særdeles godt redskab i værktøjskassen,” siger overlægen.

Next article