Home » Hjertekar » ”Få nu indført NT-ProBNP-blodprøver i almen praksis, så vi kan kvalificere vores henvisninger”
Hjertekar

”Få nu indført NT-ProBNP-blodprøver i almen praksis, så vi kan kvalificere vores henvisninger”

Foto: Getty
avatar

Jørgen Peter Ærthøj

Almenpraktiserende læge i regionsklinik Læsø.

Ved at bruge biomarkøren NT-ProBNP i almen praksis kan den enkelte læge sandsynligvis aflaste kardiologiske afdelinger ved færre fejlhenvisninger og uanset være til større gavn for patienterne, argumenterer læge Jørgen Peter Ærthøj.

Det er veletableret, at NT-ProBNP-biomarkøren kan bruges til at udelukke, om en patient har hjerteinsufficiens. NT-ProBNP-blodprøven undersøger stofkoncentrationen af ’Brain natriuretisk peptid’ (BNP) i plasma, målt i enheden pmol/L eller ng/L.

Stofkoncentrationen ændrer sig ved overbelastning af hjertet og ved et lavt niveau kan hjerteinsufficiens udelukkes. NT-ProBNP er dog ikke nok til at bekræfte og stille diagnosen hjerteinsufficiens. Det kræver en ekkokardiografi på en landets kardiologiske afdelinger. Men i øjeblikket er de kardiologiske afdelinger, landet over, belastet med lange ventelister og underbemanding, og det ser ikke ud til at ændre sig i den nærmeste fremtid. Derfor vil der være stor ræson i at indføre den simple NT-ProBNP-blodprøve i almenpraksis til kvalificering af henvisningerne, så vi får de rette patienter ind på afdelingerne, argumenterer Jørgen Peter Ærthøj, almenpraktiserende læge i regionsklinik Læsø. 

”Hvis vi har en mistanke om, at patienten har hjertesvigt, kan vi bruge markøren til enten at udelukke hjertesvigt eller kvalificere vores henvisning til en kardiologisk afdeling for at få lavet en ekkokardiografi. Det er vanskeligt at vurdere, hvad der er tale om, når patienterne kommer med uspecifikke symptomer såsom for eksempel åndenød, træthed eller hævede ben. Især hos ældre patienter. En NT-ProBNP-test vil kunne udelukke hjertesvigt på et døgn, har store internationale undersøgelser vist, fremfor at belaste de kardiologiske afdelinger yderligere,” siger Jørgen Peter Ærthøj. 

Billige, kvalificerede henvisninger

Blodprøven er ikke speciel dyr, og det vil være penge godt givet ud, vurderer Jørgen Peter Ærthøj

”Min rolle er at få de rette ind på sygehuset, men jeg har flere, hvor jeg tænker, at symptomerne kan skyldes KOL, men jeg vil gerne udelukke hjerteinsufficiens, inden jeg henviser til lungemedicinskafdeling for yderligere diagnose. Alt peger på, at vi skal finde hjerteinsufficiente patienter tidligt i forløbet, og det kan NT-ProBNP-testen være med til, og samtidig sikre at vi ikke sender de forkerte afsted. Det er godt for alle parter,” siger Jørgen Peter Ærthøj. 

Next article