Home » Hjernen og Nervesystemet » Neurologien er fuld af nye muligheder og teknologiske fremskridt
Neurologi

Neurologien er fuld af nye muligheder og teknologiske fremskridt

Foto: Getty Images
avatar

Jesper Erdal

Formand for Dansk Neurologisk Selskab

Neurologien er inde i en rigtig spændende udvikling med nye behandlinger og samling af specialviden, bl.a. inden for neurorehabilitering. Øget fokus på uddannelse af flere neurologer er dog nødvendigt for at gribe alle mulighederne.

Af Jesper Erdal, Formand for Dansk Neurologisk Selskab

Vi mangler hænder i neurologien

Inden for neurologien har vi fået nye muligheder for at behandle en række sygdomme de senere år, og vi tager de nye metoder og teknologier i brug, så hurtigt som vi kan få organiseret det. Men generelt mangler vi hænder, og derfor er en af de største opgaver lige nu at sørge for, at der kommer læger nok til, at det også kan gøre nytte for patienterne.

Nye muligheder hurtigt i brug

En af de store grupper, der nyder godt af udviklingen, er patienter, der får en apopleksi. Hidtil har vi kunnet behandle med trompolyse indtil 4,5 timer efter debut af apopleksien. Men vi skulle kende debuttidspunktet, og patienter, der vågnede med deres apopleksi, kunne derfor ikke behandles med trombolyse. Men nu kan vi ved at foretage en akut MR-skanning afgøre, om patienten vil have gavn af trompolysebehandlingen. En anden ny mulighed er trombektomi, som vi hidtil har kunnet foretage op til 6 timer efter en blodprop i et af de store hjernekar. To studier fra sidste år viser faktisk, at det vindue kan udvides helt op til 24 timer og med fantastisk gode resultater: En ud af 2-3 behandlede bliver selvhjulpen. Til patienter med kronisk migræne har Medicinrådet netop godkendt medicin med et helt nyt behandlingsprincip, og det bliver spændende at følge, hvor mange patienter det kan hjælpe. Og til patientgruppen med progressiv sklerose er der nu for første gang kommet forebyggende medicin.

Rehabiliteringshuse samler specialviden

Inden for neurorehabilitering er vi i Østdanmark ved at opbygge en større kapacitet i et samlet neurorehabiliteringshus, hvor vi samler al den højt specialiserede viden inden for rehabilitering af både hjerneskader og rygmarvsskader, hvor tværfaglige teams arbejder med at involvere både patienter og pårørende. Et center for hjerneskaderehabilitering findes allerede i Vestdanmark.

Mangler 100 neurologer

Flere opgørelser har vist, at der mangler ca. 100 neurologer i Danmark. Dansk Neurologisk Selskab har opfordret Sundhedsstyrelsen til, at der oprettes flere uddannelsesstillinger. Endvidere er det vigtigt at gøre det attraktivt for de unge at vælge neurologien og give gode muligheder for at snuse til feltet. Vi har selv en stor rolle i forhold til at skabe gode uddannelsesmiljøer, hvor vi kan indfange de interesserede blandt de medicinstuderende.

De mange stærke neurologiske forskningsmiljøer har også stor betydning mht. at rekruttere til neurologien. Inden for Parkinson og Multipel sklerose-området har regeringen netop afsat puljemidler, og det glæder mig, at et af de punkter, der følger med bevillingerne er, at man vil arbejde på at uddanne flere neurologer.

Behov for nye teknologier

Ud over uddannelse af flere neurologer skal vi have særligt fokus på ny teknologi. Der bliver flere ældre og flere med neurologiske sygdomme, og hvis vi skal kunne følge med i behandlingen af dem, så er der brug for ny teknologi, og det gælder ikke mindst inden for plejetunge områder som demens og følger efter hjerneskader.

Henimod en behovsstyret tilgang

Generelt forsøger vi i neurologien at nærme os en mere behovsstyret tilgang, hvor patienten i højere grad selv styrer forløbet. Derved lader vi patientens symptomer og oplevelser styre, hvornår de skal komme til os. Det kan gøres med den store gruppe stærke patienter, men vi skal naturligvis fortsat tage hånd om de svagere patientgrupper i mere faste systemer, så de ikke går rundt i længere tid, hvor deres sygdom kan udvikle sig, der kan komme bivirkninger eller andre komplikationer.

Samlet set kan vi, sammen med vores patienter, glæde os over at vi får stadig flere og bedre muligheder for at udrede, behandle og rehabilitere patienter med neurologiske sygdomme. Men det er vigtigt, at der uddannes flere neurologer, så lægemanglen ikke bliver en tiltagende begrænsende faktor.

Next article