Home » Hjernen og Nervesystemet » Sådan sikres udbytte af sundhedssektorens investeringer i velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi

Sådan sikres udbytte af sundhedssektorens investeringer i velfærdsteknologi

Foto: Unsplash.com
avatar

Charlotte Kira Kimby

Leder af det offentlige Videncenter for Velfærdsteknologi under Region Hovedstaden

Det er til gavn for hospitals- og klinikdrift, patienter og produktudviklere, når velfærdsteknologi testes på alle leder og kanter, og implementeringsprocessen kortlægges, inden produktet købes ind, siger Charlotte Kira Kimby, leder af det offentlige Videncenter for Velfærdsteknologi under Region Hovedstaden.

I Region Hovedstaden er Videncenter for Velfærdsteknologi (VihTek) ansvarlig for at afsøge markedet for velfærdsteknologi, lave cost-benefit-beregninger og teste udvalgte produkters kliniske duelighed for regionens klinikker og hospitaler.

Test og implementering af velfærdsteknologi

Typisk er det klinikkerne og hospitalerne selv, som henvender sig til VihTek med en forespørgsel. ”Måske har den enkelte klinik udfordringer i deres travle arbejdsgang, som de håber kan aflastes gennem den rette teknologi. Så analyserer vi på klinikkens behov og afsøger derefter markedet for den rette teknologi,” siger Charlotte Kira Kimby, leder af Videncenter for Velfærdsteknologi. Hvis teknologien findes på markedet, indhenter VihTek et eksemplar af produktet og sammen med klinikken laves en systematisk test og undersøgelse af produktet for at kortlægge plusser og minusser ved at købe og implementere produktet i klinikken. ”Vi skriver vores konklusioner sammen til en rapport, som klinikken får udleveret, så de kan tage et oplyst valg,” siger Charlotte Kira Kimby.

Testen gennemgår alle potentielle problemstillinger

Rapporten er en gennemgang og afvejning af en række parametre. ”Vi tester, hvordan produktet klarer sig i praksis i en klinisk sammenhæng også hygiejnemæssigt. Derudover kigger vi på, hvor meget teknologien kan hjælpe på risici og arbejdsgangen, og om det overhovedet er muligt at implementere i den daglige arbejdsgang, og hvor meget det vil kræve for klinikkens ansatte at få det ind i deres rutiner,” siger Charlotte Kira Kimby. 

For mange ubrugte teknologi-investeringer

Det sker, at omkostningsfuld nyindkøbt velfærdsteknologi får lov at samle støv på klinikkerne fremfor at blive brugt eller brugt til dets fulde potentiale, fordi teknologien kræver noget undervisning for at bruge optimalt. ”Vi kigger derfor også på, hvor komplekst teknologien er at bruge i praksis og skriver det ind i rapporten.” Rapporten bliver også sendt ud til andre klinikker, hvor informationen kan være relevant.

Produktfeedback hjælper virksomheder til udvikling

Hvis produktet efter testen ikke lever op til klinikkens krav, f.eks. til hygiejne, så giver VihTek feedbacken videre, så de private virksomheder kan forbedre deres produktlinje. ”Mange virksomheder er interesseret i vores og klinikkernes feedback, da det er en måde for de private virksomheder at udvikle et mere relevant produkt for sundhedssektoren og komme ind på markedet. En systematisk test af velfærdsteknologi er altså til gavn for alle aktører. I sidste ende skulle det gerne komme patienterne til gode,” siger Charlotte Kira Kimby.

Next article