Screening af lungekræft
CT-screening for lungekræft vil kunne redde liv
Forsøg med CT-screeninger for lungekræft viser så lovende resultater, at det bør indføres i Danmark.