Home » Annual Oncology » Kronik: Præhabilitering, individualiseret behandling og fælles beslutningstagning
Annual Oncology

Kronik: Præhabilitering, individualiseret behandling og fælles beslutningstagning

Foto: Getty
avatar

Helle Mathiasson

Bestyrelsesmedlem af FSK Sygeplejerske/stråleterapeut, Herlev Hospital

Vi har en kæmpe udfordring i Danmark. Vores demografi gør, at vi bliver ældre og dermed vil flere blive syge med kræft. Vi er blevet langt bedre til at behandle og overleve kræft. Det bevirker, at nogle af vores kræftoverlevere bliver syge i en høj alder med en ny kræft.

Mange af vores kræftpakkeforløb er lavet på baggrund af kræftsygdomme og ikke alle de aldersinterventioner, vi skal have fokus på, når vi står med nyopdagede kræftforløb på den ældre patient +75 år. Her skal det også være naturligt at indtænke mere onkogeriatri.

Kræftforløb kræver mange forskellige foki

I kræftforløb skal vi have fokus på mange forskellige områder. Hvordan er patienternes fysik, deres ernæringstilstand, og hvordan klarer de sig psykisk og kognitivt? Hvordan klarer patienten sig uden hjælp fra en anden person? Mestrer patienten forskellige hjælpemidler og gør brug af hjælpemidler? Har patienten andre konkurrerende sygdomme? Sygdomme, som gør den ældre mere syg end den kræftsygdom, de har fået. Hvilken medicin får den ældre og skal der laves ændringer i denne på baggrund af den nye sygdom?

Jeg har netop været til Danske Kræftforskningsdage 2019 i Odense. Her var klinikere, forskere, patienter, patientforeninger og beslutningstagere samlet til 2 dages debat og vidensdeling, der var flere indslag som netop omhandlede præhabilitering, individualiseret behandling og fælles beslutningstagning.

Øget patienttilfredshed

Fælles beslutningstagning er en vigtig prioritet i den nuværende nationale sundhedspolitik. Hvis vi informerer og involverer vores patienter og deres pårørende, er patienterne mere tilbøjelige til at være tilfredse med deres behandlingsmuligheder.

Flere af dem vil kunne se fordele ved også at blive tilbudt præhabilitering. Patienterne opnår en mere nøjagtig risikoopfattelse ved de forskellige behandlingsformer. Ved at bruge beslutningsstøtteværktøjer i en række kliniske situationer er der også blandt behandlerne en bedre klarhed over, hvad der er vigtigt for patienten.

Patienterne kan se fordele og ulemper, og de føler en bedre involvering i beslutningsprocessen. Fælles beslutningstagning kan være et redskab til at afhjælpe overdiagnostik og overbehandling. Vi skal som behandlere være parate til at acceptere patienternes valg – også når det drejer sig om ikke at modtage behandling. 

Blodprøvekontrol efter kræftbehandling

I Aarhus har man på Molekylær Medicinsk Afdeling lavet en blodprøvebaseret risikostratificering efter kræftbehandling. Det vil sige, man følger patienterne ved hjælp af blodprøvekontroller i tiden efter kræftbehandling.

Via kræftknude DNA-indholdet i blodet kan man bestemme, hvornår man skal starte ny eller stoppe en behandling. Det giver flere kliniske perspektiver. Det giver færre og mindre metastaser og mere effektiv behandling. Man finder tilbagefald tidligere hos patienterne og behandler tidligere. Man stopper med at overbehandle patienter, som ikke har brug for behandling. 

Individualiseret behandling er fremtiden

Nogle patienter har brug for immunterapi inden operation. Nogle patienter skal slet ikke tilbydes operation, da de senfølger som kan komme efter en operation, er værre end at leve med en langsomt voksende knude. Måske opererer vi for mange med fare for, at patienterne bliver mere syge, end de er i forvejen.

Er vores patienter overhovedet i fysisk form til at modtage behandling, kirurgisk, medicinsk eller strålebehandling? Skal vi have en diætist eller fysioterapeut til at se på og behandle patienten, inden vi tilbyder behandling? Forskning viser, at patienter, som er underernæret inden behandlingsstart, klarer sig dårligt. Skal underernærede patienterne tilbydes proteintilskud og fysisk træning for en periode som en del af præhabilitering inden behandling?

Der er mere og mere som tyder på den individualiserede behandling er fremtiden danske kræftpatienter går i møde.

Next article