Home » Annual Oncology » PARP-hæmmere forlænger den progressionsfrie overlevelse og forbedrer livskvaliteten hos patienter med æggestokkræft
Æggestokkræft

PARP-hæmmere forlænger den progressionsfrie overlevelse og forbedrer livskvaliteten hos patienter med æggestokkræft

kræftpatient krammes af familiemedlem
kræftpatient krammes af familiemedlem
Foto: Getty

Flere patienter bør tilbydes behandlingen, mener overlæge i onkologi.

Hvert år får cirka 550 danske kvinder konstateret æggestokkræft, og selv i de tilfælde, hvor behandlingen med operation og kemoterapi virker efter planen, får cirka 70 procent tilbagefald inden for få år. De patienter, der får tilbagefald, kan ikke kureres, men udelukkende modtage livsforlængende behandling.

Man har i årevis søgt efter nye, vedligeholdende behandlingsformer, for selvom kemoterapien er effektiv, er den hård for patienterne, og med tiden vil kræften udvikle resistens over for kemoterapien.

For få år siden kom der så et gennembrud. Man fandt ud af, at familier med mutationer i de to gener BRCA1 og BRCA2 havde øget risiko for æggestokkræft, og det åbnede muligheden for, at man kunne udvikle en målrettet behandling, hvilket resulterede i de såkaldte PARP-hæmmere.

Under en cellecyklus sker der flere brud på DNA, men cellen har flere reparationsmekanismer. PARP er en familie af proteiner, som bindes til defekt DNA og er med til at reparere enkeltstrengsbrud.

Ved at blokere virkningen af PARP kan beskadiget arvemateriale i kræftceller med BRCA1- eller BRCA-2-mutationer ikke repareres, og dermed dør kræftcellerne.

Forlænget progressionsfri overlevelse

PARP-hæmmere har vist sig meget effektive som vedligeholdende behandling. Et randomiseret fase II-studie fra 2014 viste, at behandling med PARP-hæmmere efter respons på platin-baseret kemoterapi signifikant forlængede den progressionsfrie overlevelse sammenlignet med placebo hos patienter med BRCA-muteret æggestokkræft (median progressionsfri overlevelse på 11,2 mod 4,3 måneder, hazard ratio, 0,18; 95% konfidensinterval, 0,10-0,31; P < .0001).

EMA godkendte i 2014 brugen af medikamentet på baggrund af studiet.

”Det er fantastisk, at vi har fået et supplement til kemoterapien, som forlænger den progressionsfri overlevelse markant, og patienterne er selvfølgelig meget interesserede i at modtage behandlingen, fordi de slipper for kemoterapi,” siger Bente Lund, overlæge på Onkologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Forbedrer patienternes livskvalitet

Modsat det meste kemoterapi gives PARP-hæmmere som tabletter, hvilket betyder meget for patienterne, fortæller Bente Lund.

”Patienterne får tabletterne med hjem, og så kan de faktisk leve et nogenlunde normalt liv. De slipper for hyppige besøg på hospitalet, så de bliver ikke hele tiden mindet om sygdommen. Det betyder meget for livskvaliteten,” siger overlægen.

Derudover holder PARP-hæmmerne sygdommen effektivt nede, så patienterne har mindre risiko for at opleve de meget voldsomme mavesmerter, der er forbundet med æggestokkræft.

Og når der er længere tid mellem tilbagefaldene, er der længere tid mellem de hårde kemobehandlinger, der ofte ledsages af alvorlige bivirkninger og senfølger.

Overlæge: Behandlingen bør tilbydes til flere

PARP-hæmmere er kun godkendt til patienter, der har tilbagefald og mutation i et af de to BRCA-gener, og som tidligere har opnået effekt af kemoterapi med platin i minimum seks måneder. Gruppen udgør maksimalt 30 procent af patienter med æggestokkræft.

At behandlingen kun er godkendt til denne gruppe skyldes blandt andet, at PARP-hæmmerne er designet til de BRCA-muterede patienter, men nye data viser, at patienter uden BRCA-mutationer også responderer på behandlingen.

”De responderer dårligere, men stadig i betydelig grad. Derfor mener jeg, at man også bør tilbyde behandlingen til dem, der ikke har en BRCA-mutation,” siger Bente Lund.

Faktisk mener overlægen, at man bør tilbyde behandlingen til alle patienter, der er blevet opereret og har opnået effekt af kemoterapi.

”Når vi har en behandling, der virker, mener jeg, vi bør tilbyde den til alle. Sygdommen rammer ofte kvinder, der stadig har masser af arbejdsår tilbage, og det er da ærgerligt at miste dem tidligt, når vi har en effektiv vedligeholdelsesbehandling,” siger Bente Lund.

Next article