Home » Annual Oncology » Overlæge: Stort potentiale i CAR T-cellebehandling
Annual Oncology

Overlæge: Stort potentiale i CAR T-cellebehandling

Foto: Getty
avatar

Judit Meszaros Jørgensen

Formand for Dansk Lymfomgruppe og overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital

Ny behandling kan redde patienter med sjælden kræfttype og bør være tilgængelig for danske patienter, mener overlæge Judit Meszaros Jørgensen.

CAR T-cellebehandling er en ny behandlingstype mod den sjældne og aggressive lymfekræftsygdom diffust storcellet B-celle lymfom.

Behandlingen er målrettet og personlig. Efter man har opsamlet patientens egne T-celler fra blodet, bliver T-cellerne genmodificeret ved hjælp af en virus, så de bliver i stand til at genkende patientens kræftceller. Efter CAR T-cellerne er blevet renset, kvalitetskontrolleret og opformeret, får patienten cellerne i et simpelt drop. Cellerne genkender kræftcellernes overfladereceptorer og aktiverer patientens eget immunforsvar, som slår kræftcellerne ned.

40 procent bliver raske

Hvert år rammes cirka 400 danskere af diffust storcellet B-cellelymfom. CAR T-cellebehandling er af FDA og EMA godkendt til de patienter, som har fået minimum to linjer kemoterapi og ikke reagerer på behandlingen, samt de, der har fået tilbagefald efter en højdosis kemoterapi. Det er patienter med en meget kort levetid. Der er ca 20-30 patienter om året i Danmark med sådan et forløb.

”De behandlinger, som er godkendt af FDA og EMA, virker hos en stor andel af patienterne. Der er en høj responsrate, op til 80 procent, og cirka 40 procent bliver raske og forbliver i langvarig remission,” fortæller Judit Meszaros Jørgensen, formand for Dansk Lymfomgruppe og overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Hun fortæller også, at bivirkningerne ser ud til at være kortvarige.

”Der er naturligvis bivirkninger, når patienten får cellerne, men de kan behandles og klinger typisk af inden for 14 dage. De patienter, som bliver sygdomsfrie, bliver så raske, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet uden langvarige, kroniske komplikationer.”

Banebrydende behandling

CAR T-cellebehandling blev af Medicinrådet afvist som standardbehandling tidligere i år. En beslutning, som Judit Meszaros Jørgensen ikke er enig i.

”Behandlingen er fantastisk mulighed for patienter, som ikke længere responderer på kemoterapi og som ellers ville være døde inden for få måneder eller uger, men som nu har en chance for at blive raske. Det er en banebrydende behandling, som bør være tilgængelig for denne gruppe af patienter, der ikke reagerer på de traditionelle behandlingstyper,” siger overlægen, der håber på, at behandlingen bliver godkendt i Danmark.

”Potentialet er stort. Der foregår kliniske studier med CAR T-cellebehandling i mange andre kræftformer med lovende resultater. CAR T-cellebehandling kommer til at fylde mere i fremtidens kræftbehandling,” siger Judit Meszaros Jørgensen.

Next article